Over…

Over…

… de naam

Beorc betekent in het Oudengels berk. Bij veel natuurvolkeren nam de berk een bijzondere plaats in. Door de eeuwen heen is de berk voor vele doeleinden gebruikt. Binnen de bushcraft is de berk een ontzettend nuttige boom. Elk deel van de boom kan op één of meerdere manieren nuttig gebruikt worden.

 

 

 

… het logo

Het logo van Beorc bestaat uit drie berkenbladeren. De drie kleuren komen overeen met de kleuren die berkenbladeren door de seizoenen heen hebben. Lichtgroen in het voorjaar, groen in de zomer en goudgeel in het najaar. Gezamenlijk vormen de drie bladeren een vuur.